Service & Onderhoud

Megens werkt met betrouwbare, vakbekwame, gekwalificeerde technici. Onze medewerkers worden continu bijgeschoold en zijn up-to-date van de laatste ontwikkelingen in de elektrotechniek. Op installaties die veiligheid van uw bedrijf betreffen, moet u bijvoorbeeld blind kunnen vertrouwen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor toegangscontrolesystemen en brandmeldsystemen. Megens is voor service en onderhoud altijd zo snel mogelijk ter plaatse. Omdat er bij een storing altíjd gekwalificeerd personeel beschikbaar moet zijn, biedt Megens 7 dagen per week een 24-uurs storingsservice voor zowel alarm- als elektrotechnische installaties.

VOORDELEN VAN EEN VERPLICHTE PERIODIEKE NEN-3140 INSPECTIE DOOR MEGENS

Op het gebied van elektrische veiligheid is het de taak van een werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers, die op de hoogte moeten zijn van de geldende veiligheidsregels. Tegenwoordig wordt er veel randapparatuur toegevoegd aan installaties waardoor de belasting daarvan hoog ligt. Ook de polisvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen worden steeds strenger. Een periodieke keuring is daarom niet voor niets verplicht. Voorkom brandgevaar en ongevallen, werk veilig en voldoe daarmee aan de regels van de arbo-wet en verzekeringseisen.

Megens beschikt over de vereiste ervaring, kennis , kunde en apparatuur om een periodieke, verplichte NEN 3140-inspectie uit te kunnen voeren. NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. Deze norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Niet alleen draagt een periodieke inspectie bij aan verhoging van de kwaliteit en veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen, ook gewijzigde installatie- en bedrijfsomstandigheden dienen door inspecties verplicht aan de norm getoetst te worden. Daarnaast zorgt systematisch onderzoek naar bronnen van gevaar voor een veilige werkomgeving. Mocht er toch een ongeval of calamiteit plaatsvinden, dan toont het inspectierapport  dat Megens opstelt voor de arbeidsinspectie en verzekeraar de kwaliteit en veiligheid van installatie en gereedschappen aan.

De inspectie kan daarnaast aanbevelingen voor zuiniger energieverbruik opleveren, want duurzaamheid is een belangrijke pijler waar Megens zich op richt als elektrotechnisch specialist. Het inschakelen van ons als onafhankelijk inspecteur, voorkomt daarnaast bedrijfsblindheid.