Service & Onderhoud

Op het gebied van elektrische veiligheid is het de taak van een werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers, die op de hoogte moeten zijn van de geldende veiligheidsregels. Tegenwoordig wordt er veel randapparatuur toegevoegd aan installaties waardoor de belasting daarvan hoog ligt. Ook de polisvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen worden steeds strenger. Een periodieke keuring is daarom niet voor niets verplicht. Voorkom brandgevaar en ongevallen, werk veilig en voldoen daarmee aan de regels van de arbo-wet en verzekeringseisen.

NEN 3140 / Scope 8

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. Deze norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Mocht er toch een ongeval of calamiteit plaatsvinden, dan toont het inspectierapport dat Megens opstelt voor de arbeidsinspectie en verzekeraar de kwaliteit en veiligheid van installatie en gereedschappen aan. De inspectie kan daarnaast aanbevelingen voor zuiniger energieverbruik opleveren, want duurzaamheid is een belangrijke pijler waar Megens zich op richt als elektrotechnisch specialist.

Scope 8 is een nieuwe certificatieregeling waarin eisen worden gesteld aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de klachtenafhandeling.

Zowel de Scope 8 als de NEN 3140 inspectie voldoen aan de gestelde eisen. Met een inspectierapport volgens Scope 8 kan worden aangetoond dat de installatie op verantwoorde wijze is gecontroleerd. Wanneer een installatie door een gecertificeerd bedrijf geïnspecteerd wordt, is de opdrachtgever er van verzekerd dat de inspectiewerkzaamheden op een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Megens beschikt over de vereiste ervaring, kennis , kunde en apparatuur om een periodieke, verplichte NEN 3140-/scope 8 inspectie uit te kunnen voeren.

Scope 10

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico’s van een elektrische installatie vast te stellen, is een veiligheidsinspectie volgens NEN 3140 (Scope 8) niet (meer) voldoende. Deze inspectie volgens Scope 8 heeft een ander doel: elektrische veiligheid. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties en de verzekeringsbranche ontwikkeld. Sinds oktober 2018 beschikt Megens over een gecertificeerde monteur SCIOS scope 10 en kunnen wij deze keuring voor u verzorgen.

Thermografische inspectie

Met thermografische inspecties kunnen temperaturen in kaart gebracht worden. Met warmtebeeldcamera’s worden warmteverschillen gedetecteerd. De warmteverschillen worden omgezet in beelden en zo kunnen tijdig problemen in de elektrische verdelers en besturingskasten zichtbaar gemaakt worden. Megens beschikt over de vereiste ervaring, kennis, kunde en apparatuur om deze inspectie uit te kunnen voeren.

Voordelen van verplichte periodieke inspecties door Megens

Megens werkt met betrouwbare, vakbekwame, gekwalificeerde technici. Onze medewerkers worden continu bijgeschoold en zijn up-to-date van de laatste ontwikkelingen in de elektrotechniek. Op installaties die veiligheid van uw bedrijf betreffen, moet u blind kunnen vertrouwen. Niet alleen draagt een periodieke inspectie bij aan verhoging van de kwaliteit en veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen, daarnaast zorgt systematisch onderzoek naar bronnen van gevaar voor een veilige werkomgeving. Het inschakelen van ons als onafhankelijk inspecteur, voorkomt daarnaast bedrijfsblindheid.

Megens is voor service en onderhoud altijd zo snel mogelijk ter plaatse en bij storingen staan wij, met gekwalificeerd personeel 7 dagen per week 24-uur per dag, voor u klaar zowel voor alarminstallaties als elektrotechnische installaties.