Megens B.V. behaalt CCV certificering

Electrotechnisch Installatiebureau Megens B.V. behaalt CCV certificering.

Omdat brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen en goederen moeten ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Een gebruiker wil immers dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en dat het niet onnodig alarmsignalen afgeeft waardoor de brandweer voor niets komt. Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Hun werk en een goed beheer door de gebruiker bepalen de kwaliteit van de installatie, en het vertrouwen dat brandweer en verzekeraar kunnen hebben in deze essentiële brandbeveiligingsvoorziening.

Bedrijven die volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties zijn gecertificeerd, zijn goed op de hoogte van gemeentelijke wet- en regelgeving. Zij adviseren op basis van hun kennis en ervaring, en installeren brandmeldinstallaties volgens het vooraf overeengekomen programma van eisen (waarin worden ook de eisen van brandweer en verzekeraar zijn opgenomen).

CCV-Certificering

Electrotechnisch Installatiebureau Megens BV is sinds 1 februari gecertificeerd voor het leveren, projecteren, inbedrijf stellen, opleveren en onderhouden van brandmeldinstallaties.

Als aan alle eisen is voldaan, kan bij oplevering of na onderhoud van een brandmeldinstallatie, een certificaat worden afgegeven. Met dit certificaat toont de gebruiker aan dat zijn brandmeldinstallatie voldoet aan de eisen. Gemeenten stellen brandmeldinstallaties in bepaalde gevallen verplicht in het kader van een bouw- of gebruiksvergunning. Verzekeraars vragen verzekerden vaak om, in het kader van een brandverzekering, preventiemaatregelen te nemen en een brandmeldinstallatie te laten aanleggen.